teefactory.nl

Sinds 1981, de meest volledige webwinkel online voor het bedrukken van T-shirts.

Gratis salesnummer: 0800 09 00 015     e-mail: info@teefactory.nl

Privacybeleid

Algemene vooorwaarden

Phoenix Teefactory SL (CIF. B60269636), ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, Band 25448, blad 001, algemene sectie, blad 88529, Provincie Barcelona, Registratie, 1º, met bedrijfsadres op Plaza Dr. Letamendi 30, 08007 Barcelona.

U kan contact met ons opnemen via email op info@teefactory.nl. Het privacybeleid dat hieronder beschreven wordt, geldt voor de hele website, hieronder begrijpen wij alle pagina's die toegangkelijk zijn vanuit het domein, met uitzondering van externe sites die toegangkelijk zijn via hyperlinks op onze website. Phoenix Teefactory is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de gegevensbescherming die deze sites hanteren.

Phoenix Teefactory SL informeert de gebruiker van deze website dat deze verklaring de verwerking van persoonsgegevens weerspiegelt die op deze website verzameld worden. Deze verklaring is in strikte overeenstemming met het van toepassing zijnde privacybeleid in Spanje, door de Ley Órganica 15/1999, van 13 december, Protección de Datos de carácter personal en de uitvoeringsvoorschriften worden geregeld (hierna volgt LOPD). Alle gegevens die worden verzameld op onze website worden daarom altijd behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens

Phoenix Teefactory SL maakt geen gebruik van apparatuur of automatische processen (cookies) om gegevens te verzamelen tegen de wil van de gebruiker. Een anoniem gebruik van de site is wel mogelijk indien de gebruiker dat wenst. Phoenix Teefactory SL verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend in de door de gebruiker vrijwillig verschafte informatie op de website. Dit geldt voor de gegevens die de gebruiker in overeenstemming met Phoenix Teefactory SL meedeelt via het contactformulier van de website of via het aanvraagformulier op de website.

Deze gegevens die door de gebruiker vrijwillig verstrekt worden, worden opgeslagen in het register van Phoenix Teefactory SL om gebruikers te voorzien van de gewenste informatie en de gevraagde service te kunnen verrichten en, indien nodig, de bestaande contractuele relatie te behouden. Wanneer de gebruiker persoonsgegevens aan Phoenix Teefactory doorgeeft, verklaart hij daarbij expliciet het erover eens te zijn dat deze gegevens door ons zullen worden gebruikt om aan de klant de gewenste service aan te bieden en om de noodzakelijke gevraagde informatie te verstrekken.

Phoenix Teefactory SL zal nooit de informatie van zijn gebruikers aan derden delen.

Veiligheidsvoorzorgen

De persoonlijke informatie die wordt verzameld via deze website zal worden opgeslagen in databases die onder de verantwoordelijkheid vallen van Phoenix Teefactory. Phoenix Teefactory SL neemt alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen in achting om de vertrouwelijkheid, integriteit en de kwaliteit van de daarin opgenomen informatie te waarborgen zoals gespecificeerd in de LOPD en de uitvoeringsvoorschriften.

Voor het functioneren van onze website is het gebruik van cookies noodzakelijk. Deze cookies worden gebruikt met het doel om de gebruiker tijdelijk te identificeren, zodat deze offertevragen kan maken en herkend kan worden in het geval hij al een keer gebruikt heeft gemaakt van onze website, met het oog op het vermijden van een foutief gebruik ervan. Indien u wenst, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voor het gebruik en de opslag van cookies en zo het opslaan van cookies op uw harde schijf te voorkomen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de handleiding van uw browser.

De communicatie tussen de gebruikers van de website en Phoenix Teefactory SL vindt niet plaats via een beveiligde verbinding, en de gegevens worden ongecodeerd verzonden. Daarom vragen we de gebruiker om geen persoonlijke gegevens te sturen die bijzondere bescherming nodig hebben zoals die vermeld worden in artikel 7 van de LOPD ( persoonsgegevens in termen van ideologie, lidmaatschap van een vakbond, godsdienst, geloof, etnische afkomst, seksuele leven of de gezondheid). Vanwege de beperkte veiligheidsmaatregelen is een onbeveiligde verbinding niet geschikt voor de overdracht van deze gevoelige informatie. Daarom worden alle gegevens van die aard die door de gebruiker werden ingediend onmiddellijk verwijderd.

Het gebruik van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die vrijwillig door de bezoekers worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die expliciet vermeld worden in de desbetreffende vragenlijsten of die willen voldoen aan de gebruikerseisen op het formulier. Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van de zakelijke activiteiten van Phoenix Teefactory SL en zullen met absolute vertrouwelijkheid worden behandeld en voor de doeleinden waarvoor zij werden opgevraagd en waarvan de gebruiker tijdens het verzamelen van gegevens werd geïnformeerd. Door de vrijwillige overdracht van zijn gegevens aan Phoenix Teefactory SL via het gebruik van de website, stemt de gebruiker in, tenzij uitdrukkelijke opzegging, met het gebruik van persoonsgebonden gegevens ten behoeve van het verzenden van reclame of nieuws en diensten door Phoenix Teefactory SL, via elektronische media zoals e-mail, in overeenstemming met de bepalingen inzake informatiediensten met betrekking tot zakelijke elektronische communicatie en de andere wettelijke bepalingen op dit gebied van toepassing.

Toegangsrechten, bezwaar, rectificatie en verwijdering van gegevens

Phoenix Teefactory verplicht zich ertoe om de door de gebruiker vrijwillig verstrekte informatie in dezelfde stand te houden overeenkomstig met de verschafte informatie door de klant op dat moment zodat de gegevens daadwerkelijk overeenstemmen met de identiteit en de kenmerken van de gebruiker, waardoor de gebruiker op elk moment gebruik kan maken van zijn recht om toegang te krijgen tot toegang tot zijn persoonsgegevens, deze te corrigeren, bezwaar te maken of ze te verwijderen. Hiervoor kan de gebruiker een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@teefactory.nl.